+86-757-8128-5193

Ειδήσεις

Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Ανόργανη ένωση υψηλής θερμοκρασίας απόδοσης

Πυριτίου ανόργανες ενώσεις επιβεβαιώνοντας πυρίμαχων ενώσεις ανάπτυξη εφαρμογών του πυριτίου, πυρίμαχων υλικών που εκτρέπουν νερό και όξινη αντίσταση λόγω σύνθετα μηχανικών συνθηκών, ανόργανες σύνθετο έργο θερμαίνεται πριν και μετά το οξύ το νερό μέσο ή όξινο περιβάλλον όταν θερμαινόμενη, Ανόργανη Ένωση απαιτεί πυρίμαχα θερμική αντίσταση και αντίσταση οξύ και νερού. Ένα κρύο ποτήρι νερό βυθίζεται σε διαφορετικούς τύπους και τις συγκεντρώσεις οξέος πυρίμαχα δείγματα βλέπε πίνακα μετά από φύλαξη σε νερό από ό, τι σε οξύ αποθήκευσης ένταση μειώθηκε από την ένταση του αέρα ξήρανση επίσης μειώθηκε.

Επειδή δεν υπάρχει καμία παρόμοια αντίδραση μεταξύ πυριτικό και οξύ στο οξύ, το πυριτικό οξύ gel διαμορφώνεται πλέον, αλλά διαλύεται το διαλυτό υλικό, η δομή είναι δεν θα κλείσει, η δύναμη μειώνεται, ενώ όσο υψηλότερη η συγκέντρωση οξύ, Inorganic Σύνθετες τη δύναμη της τα πυρίμαχα επίσης δείχνει ότι ο ρόλος του οξέος και πυριτικό να ενισχύσει και να βελτιώσει τη δύναμη.

Πυριτικό νάτριο πυρίμαχων υλικών υψηλής θερμοκρασίας απόδοσης, οξύ και νερό αντίσταση και η φύση του Πυριτικό νάτριο, φθοριούχο νάτριο δοσολογία, συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τύπων, πρέπει να ελέγχεται αυστηρά κατά την παραγωγή. Ανόργανη ένωση Modulus πυριτικού νατρίου υψηλής θερμοκρασίας απόδοσης των πυρίμαχων υλικών. Οξύ και αντίσταση ύδατος έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο, υψηλό μέτρο ελαστικότητας, με την καλή όξινη και αντοχή στο νερό και χαμηλή θερμοκρασία modulus θα μειώσει αυτές τις ιδιότητες. Γενικά επιλέγουν το καλύτερο μέτρο ελαστικότητας.

Στο σπίτι και στο εξωτερικό για την εφαρμογή της ενώσεις ανόργανες πυριτίου στην ανάπτυξη των πυρίμαχων υλικών, υπάρχουν σχετικές εκθέσεις, νέες τεχνολογίες και νέα υλικά εξακολουθούν να εμφανίζονται νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προτείνεται για την παραγωγή πυρίμαχων υλικών κατάλληλων για διάφορες συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής και περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων βιομηχανιών.

Οργανικές ενώσεις αναφέρεται κυρίως σε ενώσεις άνθρακα (αλυσίδα) (μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, σύνθετα ανόργανα ανθρακικά άλατα και μερικές άλλες απλές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα) σε γενικές γραμμές. Μπορεί να είναι από ζώα και φυτά, άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλα παράγωγα, αλλά κυρίως συνθετικών, σύμφωνα με τη μοριακή δομή μπορεί να διαιρεθεί σε γραμμική ενώσεις, cyclization ενώσεις και ετεροκυκλικές ενώσεις. Σύμφωνα με τις περιορισμένες λειτουργικές ομάδες χωρίζονται σε υδρογονανθράκων, αλκοολών, αλδεϋδών, οξέα, κ.λπ. Ανόργανη ένωση σε σύγκριση με ανόργανες ενώσεις, πολλά είδη των οργανικών ενώσεων, η γενική πτητικά, τήξη σημείο και χαμηλότερο σημείο ζέσεως, η αντίδραση αργή, διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες, κομμένα να κάψει.

Ανόργανες ενώσεις γενικά αναφέρονται ως ανόργανες ενώσεις εκτός από τα βιολογικά (οργανικά) διοξειδίου του άνθρακα, αλλά περιλαμβάνουν επίσης μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικό, κλπ. Ανόργανη ένωση η συντριπτική πλειοψηφία των ανόργανων ενώσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως οξείδια, οξέα, βάσεις και άλατα μεγάλη τάξη.