+86-757-8128-5193

Έκθεση

Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο

Ανόργανες σύμβαση ονομασίας

Ονομασία ανόργανων ενώσεων, και ονομάζονται θα πρέπει να είναι συνοπτικό και ακριβές συνθέσεις υλικών και κατασκευών. Το απαιτούμενο στοιχείο, ρίζα ή όνομα βάσης για να εκφράσει την ουσία των διαφόρων συνιστωσών? «χημική προθέσεις» (Συνδέστε ένα ουσιαστικό) να εκφράσει την ουσία του κάθε στοιχείου στη σύνδεση.